Czy pracownik może skorzystać z 3 lub 4 dni urlopu na żądanie bez przerwy?

Przykładowo pracownik telefonicznie informuje pracodawcę, że zamierza skorzystać w ciągu 3 dni z urlopu na żądanie.

  • W jakim przypadku takie żądanie jest nieskuteczne?
  • Czy w takim przypadku można zamienić urlop na żądanie na urlop bezpłatny z dodatkowym upomnieniem dla pracownika?
  • Kiedy pracodawca może się nie zgodzić na urlop na żądanie?
  • W jakim trybie powinien to zgłosić pracownikowi?