Globalny Barometr HR międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page śledzi zmiany zachodzące w pełnej wyzwań roli, jaką pełnią działy i liderzy HR. Jego wyniki odzwierciedlają opinie wyrażone przez ponad 2500 menedżerów i dyrektorów HR z 65 krajów świata reprezentujących cały przekrój organizacji z różnych gałęzi gospodarki.

Czytaj: Moc inspiracji - relacja z VIII edycji konferencji Rozwiązania HR

- Barometr HR Michael Page obiektywnie wskazuje wyzwania i priorytety, jakie stoją przed liderami zarządzania zasobami ludzkimi na świecie. Odpowiada na pytania o ich pozycję w organizacji oraz najbliższe plany i najważniejsze zadania. Wskazuje też, czy w sektorach, w których zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wciąż rośnie, działy HR są przygotowane do nowej walki o talenty – podsumowuje Paweł Wierzbicki, Dyrektor w Michael Page.

Wzrost strategicznej roli lidera działu HR

Funkcja HR przechodzi obecnie radykalne zmiany w organizacjach. Z pełnienia przede wszystkim roli administracyjnej, staje się strategicznym partnerem biznesu skoncentrowanym na rekrutacji, rozwoju i zarządzaniu talentami, od których zależy sukces organizacji. Swoje działania liderzy HR prowadzą pod bezpośrednim nadzorem prezesów lub dyrektorów generalnych lub zarządzających firm, do których według Barometru HR raportuje prawie 2/3 (63%) wyższej kadry menedżerskiej HR na świecie i niemal 3/4 (72%) w Europie.

Wyścig po talenty rozpoczyna się od nowa

Raport Michael Page dostarcza także przekonujących dowodów na to, że organizacje zmierzają w kierunku nowej „wojny o talenty”. Wyniki badania pokazują bowiem, że:

- Prawie połowa (48%) liderów HR na świecie oczekuje zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy
- Prawie jedna trzecia organizacji zwiększyła budżety na rekrutację w ciągu ostatnich miesięcy
- Wielka Brytania i Irlandia oraz sektor technologiczny wiodą prym w globalnym zapotrzebowaniu na talenty
 

Zarządzanie talentami na szczycie priorytetów HR

Poproszeni o wskazanie najpilniejszych priorytetów, liderzy HR raz jeszcze odwołali się do działań związanych z utalentowanymi pracownikami:

- Zarządzanie talentami – 33% wskazań
- Szkolenia i rozwój – 33% wskazań
- Pozyskiwanie talentów/rekrutacja – 32% wskazań
 

Zobacz: Perspektywy HR 2016 - Najważniejsze spotkanie lokalnych liderów HR!

Zróżnicowany obraz w regionach i branżach

Globalny Barometr HR wydobywa także na światło dzienne regionalne zróżnicowania dotyczące działów zarządzania zasobami ludzkimi. Na przykład w Europie Kontynentalnej mniej liderów HR (44%) niż na świecie (48%) i na Bliskim Wschodzie (75%) spodziewa się wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Różnice pomiędzy Europą a światem widać także na liście priorytetów HR. W naszym regionie otwiera ją zarządzanie zmianą (34%), która globalnie znalazła się na piątym miejscu (27%). Podobnie jest, gdy porównamy branże. Znaczenie rekrutacji w branży technologicznej jest znacznie wyższe niż globalnie. Firmy z tego sektora zdecydowanie częściej jako priorytet określają pozyskiwanie talentów/rekrutację (45%) niż ma to miejsce globalnie (32%).

Wyniki najnowszego Globalnego Barometru HR Michael Page pochodzą z odpowiedzi uzyskanych od ponad 2500 menedżerów HR z 65 krajów świata, w tym ponad 1280 z Europy. Badani reprezentują cały przekrój organizacji z różnych gałęzi gospodarki, w tym m.in.: MSP, organizacje globalne, media, przemysł, dobra konsumenckie, nowoczesne technologie, budownictwo. Raport zatytułowany „Ludzie na pierwszym planie. Branża HR w przededniu zmiany i rozwoju” jest dostępny tutaj