Zatrudnienie w czerwcu w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2015 r. wyniosło 4 tys. 39,70 zł. W maju br. było to 4 tys. 02,16 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2015 r. wyniosło 4 tys. 35,32 zł.

"Czerwcowe dane z rynku pracy okazały się być rozczarowujące. Tempo wzrostu zatrudnienia spadło do 0,9 proc. r/r z 1,1 proc. r/r zarejestrowanego w maju. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu zaledwie o 600 osób i był to najsłabszy wynik dla tego miesiąca od 2009 r" - napisali w komentarzu do danych analitycy z departamentu analiz ekonomicznych BZ WBK.

Jak dodali, może to mieć związek z wyczerpywaniem się zasobów pracy o odpowiednich kwalifikacjach. "Naszym zdaniem wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw może jeszcze lekko spowolnić w kolejnych miesiącach roku. Spadek tempa wzrostu płac prawdopodobnie wynika z efektu przesunięcia premii w górnictwie, co mogło odjąć nawet 0,8 punktu procentowego z wyniku całego sektora firm. Jeśli faktycznie tak było, to oznaczałoby to, że spowolnienie płac jest jedynie tymczasowe" - zaznaczyli. (ks/pap)