Spośród wszystkich bezrobotnych aż 44% to osoby, które związały swoją przyszłość z wsią. To wielka, bo licząca 955 tysięcy armia bezrobotnych, wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dane są jednak bardziej ponure, bo specjaliści szacują, że bezrobotnych na wsi jest znacznie więcej, niż to wynika z oficjalnych statystyk. Dr Bożena Karwat-Woźniak z Instytutu Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że rolnictwo ukrywa jeszcze 550 tys. osób tzw. osób bezrobotnych, czyli takich, które są w zasadzie zbędne w gospodarstwach rolnych.
Rolnikom zajrzało w oczy bezrobocie, bo polska wieś przeszła rewolucję związaną z mechanizacją gospodarstw. Wielu nie poradziło sobie też z wprowadzeniem surowych wymogów sanitarnych Unii Europejskiej. Dodatkowo na wsi powstaje bardzo mało firm, co tylko pogłębia skalę bezrobocia.