W tym roku 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, przypada w niedzielę. Oznacza to, że na pracodawcy nie będzie spoczywał obowiązek oddania dnia wolnego, tak jak to miało miejsce w 2014 r.

Kiedy i dlaczego należy udzielić dodatkowego dnia wolnego?

Zgodnie z wyrokiem trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w sprawie o sygn. akt K 27/11 no nowo powróciliśmy do obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Trybunał Konstytucyjny podniósł w swojej argumentacji fakt, iż dotychczasowe przepisy, bezpodstawnie różnicowały liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom i tym samym wskazał na naruszenie konstytucyjnej zasady równości.

W związku z powyższym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującym ich rozkładem czasu pracy przysługuje inny tzn. dodatkowy dzień wolny. Dodatkowy dzień wolny powinien zostać oddany do końca okresu rozliczeniowego, gdyż taki obowiązek statuują obowiązujące przepisy, w tym m.in. art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej k.p.), który określa zasady ustalania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Dodatkowo zgodnie bowiem z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jednak powyższa zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy święto przypada np. w niedzielę, jak ma to miejsce np. 1 listopada 2015 r.

W 2015 r. pracodawca, który zatrudnia pracowników w systemach czasu pracy, gdzie praca jest świadczona od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy, musi udzielić dodatkowych dni wolnych za 15 sierpnia i 26 grudnia.

Natomiast mając na uwadze kalendarz świąt obowiązujący w 2015 r. pracodawca nie ma obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę - tak jak to ma miejsce 1 listopada 2015 r.

Przykład

Pan Kowalski jest zatrudniony w spółce sp. z o.o. na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Praca świadczona jest zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy. Pan Kowalski objęty jest dwunastomiesięcznym okresem rozliczeniowym począwszy od 1 stycznia 2015 r. W odniesieniu do takiego stanu faktycznego Pracodawca Pana Kowalskiego nie musi udzielać pracownikowi dodatkowego dnia wolnego za święto 1 listopada przypadające w niedzielę.

Maria Sobieska

Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer