Pracownik, który w krótkim odstępie czasu zawrze kolejną umowę o pracę nie będzie musiał przeprowadzać badań wstępnych.

Tak wynika ze skierowanego do konsultacji społecznych projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Wszystko po to, by zmniejszyć koszty rekrutacji pracowników przyjmowanych do pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę na poprzednio zajmowane stanowisko. Teraz, taki pracownik musi wykonać komplet badań lekarskich stwierdzających jego zdolność do pracy na tym stanowisku. Pracodawcy od wielu lat postulują zmianę tego stanu rzeczy. Uważają, że powrót na to samo stanowisko nie powinien się łączyć z obowiązkiem wykonania kolejnych badań lekarskich. Sejmowa komisja w swoim projekcie zaproponowała, by powrót na stanowisko na podstawie kolejnej zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z tym samym pracodawcą nie rodził konieczności przeprowadzania badań wstępnych. Byłyby potrzebne, gdyby nowa umowa dotyczyła innej pracy, w której występują nowe zagrożenia.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 30 sierpnia 2010 r.