20 kwietnia w Pałacu Prezydenckim 21 pracodawców odbierze z rąk Andrzeja Dudy Prezydenta RP oraz Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", certyfikaty “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Wśród laureatów VIII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom znaleźli się: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel Prezydenta RP, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz przedstawiciel KK.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 25 lutego 2016 r.