Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa Urzędu Dozoru Technicznego honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski.
Kapituła rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach: wytwórca, użytkownik i modernizujący. Do finału kwalifikują się firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu.
Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2016 zostali:
1) w kategorii Wytwórca w sektorze dużych przedsiębiorstw: WIELTON SA,
2) w kategorii Wytwórca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: JT SA,
3) w kategorii Użytkownik w sektorze dużych przedsiębiorstw: ORLEN SA,
4) w kategorii Użytkownik w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Mateco Podesty Ruchome Sp. z o.o.,
5) w kategorii Modernizujący w sektorze dużych przedsiębiorstw: Doosan Babcock Energy Sp. z o.o.
6) w kategorii Modernizujący w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Winda Warszawa Sp. z o.o.
Dodatkowo, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego postanowił wyróżnić i przyznać Nagrodę Specjalną Grupie LOTOS S.A., która w sposób szczególny wyróżniła się w obszarze innowacyjnego podejścia do analizy ryzyka bezpieczeństwa urządzeń technicznych.