Osiem lat od opublikowania pierwszej wspólnej analizy rynku pracy, europejscy partnerzy społeczni publikują najważniejsze rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z kryzysem i strukturalnymi problemami rynku pracy. Zalecenia obejmują wkład dialogu społecznego w promocję wzrostu i zatrudnienia, konieczność rozwiązania problemów Europy związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, wzmocnieniem produktywności i potrzebę walki z nierównościami społecznymi i biedą.

Prezentacja wspólnej analizy rynku pracy i programu prac na lata 2015-2017 jest dowodem odpowiedzialności europejskich partnerów społecznych za podejmowanie wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań wynikających z kryzysu poprzez tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy oraz wzrost konkurencyjności Europy i jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 20 lipca 2015 r.