Projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników, powierzony Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w 2013 r. przez Komisję Europejską, zbliża się do etapu końcowego.

EU-OSHA przedstawi wyniki projektu dziś na konferencji w Brukseli (22 września). Eksperci ds. BHP oraz przedstawiciele Komisji i partnerów społecznych UE mają możliwość omówienia i zatwierdzenia wyników oraz wniesienia wkładu w analizę końcową, która ma zostać opublikowana na początku 2016 r. Sesje dyskusyjne poświęcone są głównym tematom projektu, takim jak: starzenie się, BHP a płeć, polityka, strategie, programy i działania w zakresie BHP, praktyki w miejscu pracy i wsparcie dla przedsiębiorstw oraz systemy i programy rehabilitacji i powrotu do pracy.

Ustalenia i wyniki projektu będą łatwo dostępne za pośrednictwem narzędzia wizualizacji online, a różne sprawozdania i podsumowania przyczynią się do realizacji celów i przesłań kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 22 września 2015 r.