Marynarze i kierowcy prowadzący firmy nie skorzystają z emerytur pomostowych. Firmy przygotowują wykazy pracowników uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Nowa wersja Płatnika umożliwi przesyłanie danych o osobach wykonujących szkodliwe prace.

Rząd wyliczał, że prawo do emerytur pomostowych nabędzie około 270 tys. osób. Może być ich mniej, bo wiele z osób wykonujących prace uprawniające do emerytur pomostowych nie pracuje na etacie - prowadzi małe firmy lub dobrowolnie ubezpiecza się w ZUS. Eksperci ustalający wykazy prac uprawniających do emerytur pomostowych nie mieli wątpliwości, że prawo do nich powinni mieć marynarze i rybacy. Może się jednak okazać, że żaden z 20 tys. polskich marynarzy nie będzie mieć prawa do tych świadczeń. Polscy marynarze pływają pod obcymi, tanimi banderami. Tamci pracodawcy do tej pory nie płacili składek za zatrudnionych marynarzy. Nie będą też więc płacić do ZUS dodatkowych składek na emerytury pomostowe. Wymóg opłacania składek na emerytury pomostowe powoduje, że marynarze nie będą mieć prawa do tych świadczeń, chociaż nikt nie kwestionuje trudnych warunków ich pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 29 grudnia 2009 r.