Polak, który chce podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, musi zarejestrować się w Home Office (biuro zajmujące się migracją zarobkową).

Za pracę pracownikom w Wielkiej Brytanii przysługuje emerytura. Prawo do emerytury państwowej przysługuje osobom, które:

- osiągnęły wiek emerytalny,

- posiadają odpowiednią liczbę lat kwalifikujących.

[-DOKUMENT_HTML-]

Lata kwalifikujące to takie, w których osiągnięte przychody były wystarczająco wysokie, aby płacić National Insurance Contributions lub pracownik był legalnie zwolniony z płacenia tych składek.

Jeżeli obywatel Polski nie pracował w Wielkiej Brytanii wystarczająco długo, aby zakwalifikować się na emeryturę z systemu państwowego, może być uprawniony do otrzymywania emerytury z innego kraju.

Źródło: Rzeczpospolita