Jak ocenił wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Rafał Skrzypczyk, słabe wykształcenie osób niepełnosprawnych jest główną przyczyną ich problemów na rynku pracy. Zwrócił uwagę, że znaczna część ma wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne.

Dodał, że choć coraz więcej niepełnosprawnych podejmuje naukę na uczelniach wyższych, to jednak wielu z nich jest do tego gorzej przygotowanych niż osoby sprawne. Jak ocenił, winny tej sytuacji jest system kształcenia osób niepełnosprawnych. "Szkolnictwo specjalne czy integracyjne powoduje, że osoby kończą szkołę średnią i nie są w stanie konkurować na studiach ze swoimi pełnosprawnymi kolegami" - wyjaśnił.

Skrzypczyk podkreślił, że na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych nie można patrzeć wyłącznie pod kątem statystyk, ale należy zwracać uwagę na aspekt ekonomiczny. Tłumaczył, że z racji tego, że niepełnosprawni nie pracują i nie mają właściwego wsparcia, wymagają stałej opieki krewnych. A oni z kolei nie podejmują pracy, bo zajmują się osobami niepełnosprawnymi. "Jeżeli mówimy o aktywizacji jednej osoby niepełnosprawnej, to niekiedy pośrednio aktywizujemy w ten sposób dwie osoby" - dodał.

Także z danych przytoczonych przez dr Bożenę Moskalewicz Z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że osoby słabiej wykształcone mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Jak podała, współczynnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym jest prawie pięciokrotnie wyższy niż wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym.

Według danych biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, w ostatnich latach rośnie poziom ich wykształcenia, jednak wciąż są one znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne. W 2011 r. udział osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie wynosił 7,5 proc. (wśród osób w wieku produkcyjnym – 9,5 proc.), podczas gdy wśród osób sprawnych było to 21,2 proc.

Od kilku lat notuje się wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. Udział pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w roku 2012 osiągnął wartość 23 proc. (w 2011 r. – 22,2 proc., w 2010 r. – 21,8 proc.). Rośnie też jednak stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym - w 2012 r. było to 16,3 proc. (w 2011 r. – 15,5 proc., w 2010 r. – 15,3 proc.).

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku w Polsce jest 4,7 mln (12,2 proc.) osób niepełnosprawnych, z czego 3,4 mln posiada prawne orzeczenie o niepełnosprawności. Osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest 2 mln. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności są schorzenia narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne.