Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Artykuł 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p. stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji tego, w przypadku gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy. Dzieje się tak ponieważ pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zarówno dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jak i dzień wolny z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Wigilia firmowa - czy wiesz, jak ją sfinansować?

Jeżeli bowiem święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę), dochodzi do sytuacji, gdy pomimo obniżenia nominału czasu pracy zarówno z tytułu święta, jak i 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy tylko w jednym dniu. Dlatego też w takim przypadku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom do końca okresu rozliczeniowego dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Katalog świąt w Polsce

Zgodnie z  ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) dniami wolnymi od pracy są:

 • 1)   dni niżej wymienione:
  • a)  1 stycznia - Nowy Rok,
  • b)  6 stycznia - Święto Trzech Króli,
  • c)  pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • d)  drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • e)  1 maja - Święto Państwowe,
  • f)  3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • g)  pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • h)  dzień Bożego Ciała,
  • i)  15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • j)  1 listopada - Wszystkich Świętych,
  • k)  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  • l)  25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • m)  26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
 • 2)   niedziele.

Ponieważ Wigilia nie jest dniem świątecznym, w sytuacji w której przypada  w sobotę będącą dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie powoduje obniżenia obowiązującego pracownikowi wymiaru czasu pracy a tym samym nie stwarza konieczności zapewnienia pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.