Jak pisze „Rzeczpospolita", według ankiety, którą latem tego roku przeprowadziła CubeResearch wśród ponad 330 osób odpowiedzialnych w firmach za rekrutację, drugim największym wyzwaniem w kontekście zatrudnienia studentów i absolwentów (wskazuje je niemal połowa badanych) jest oczekiwanie dużej swobody i elastycznych godzin pracy.

Lista wyzwań jest zresztą dłuższa – czterech na dziesięciu HR-owców narzeka, że młodym ludziom brakuje praktycznych umiejętności, a co trzeci twierdzi, że studenci i absolwenci są zapatrzeni w siebie i mało samodzielni w działaniu. Nic więc dziwnego, że prawie co szósty pracownik działu HR w firmach (16 proc.) ma negatywne odczucia związane z rekrutacją młodych ludzi, choć z drugiej strony – niemal taka sama grupa (15 proc.) myśli o nich zdecydowanie pozytywnie.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Anita Błaszczak