Przyjęciem propozycji dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach zakończyło się posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Uczestnicy zebrania mieli okazję zapoznać się z wynikami działań podjętych przez Zespół reprezentujący duże przedsiębiorstwa budowlane i PIP na rzecz podniesienia poziomu bhp na polskich budowach.

Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach skupiła się na sześciu obszarach. Pierwszy dotyczy minimalnych wymagań bhp wobec dalszych wykonawców. Chodzi w szczególności o obowiązek dokumentowania odbytych szkoleń bhp, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego czy zapewnienie prawidłowego nadzoru nad pracownikami. Minimalne wymagania bhp miałyby stanowić załącznik do umowy z podwykonawcą. Drugi obszar koncentrowałby się na wymaganiach warunkujących wejście firmy na budowę. Zaliczyć do nich można np. obowiązek szkolenia informacyjnego, opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, a także sporządzenie wykazu pracowników podwykonawcy. Kolejne obszary dotyczyłyby odpowiednio: sposobu identyfikacji pracowników poszczególnych firm podwykonawczych, wyposażenia pracownika warunkującego dopuszczenie go do pracy, opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania, zaś obszar szósty miałby się odnosić do szczegółowego określenia roli służb i koordynatorów bhp na budowach.

Przedstawiciele największych firm budowlanych zobowiązali się wstępnie do wprowadzania w życie tych propozycji od dnia 1 września br.

Źródło: www.pip.gov.pl