Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – dalej r.s.k.o.k.u.t. określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.
Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do r.s.k.o.k.u.t. Są to:
1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
2) układnice do składowania ładunków w magazynach,
3) układarki do układania torów,
4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,
6) podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
7) dźwignice linotorowe,
8) urządzenia do manipulacji kontenerami,
9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,
12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.
W załączniku nr 2 do r.s.k.o.k.u.t. nie wymieniono ciągnika elektrycznego (bez platformy, wideł), w związku z czym nie jest to urządzenie, do obsługi którego potrzebne jest posiadanie kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji.