W 2017 r. będzie 13 dni wolnych od pracy. Trzy dni przypadają w niedzielę: Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy (16 kwietnia) i Zielone Świątki (4 czerwca). Dziewięć świąt  przypada w dni pracujące, a jedno – 11 listopada (Dzień Niepodległości) w sobotę. Pracodawcy będą musieli udzielić dodatkowego dnia wolnego pracownikom zatrudnionym w 5-dniowym tygodniu pracy, w którym wolnym dniem jest sobota. Najmniej godzin roboczych do przepracowania będzie w grudniu – 152,  a najwięcej w marcu – 184 godziny.

[-OFERTA_HTML-]

Styczeń 2017 r.

Nowy Rok w 2017 roku wypada w niedzielę. To powoduje, że nie mamy co liczyć na dodatkowy odpoczynek po sylwestrowej zabawie. 2 stycznia wypada w poniedziałek i trzeba będzie stawić się do pracy. Dłuższy relaks przyniesie nam za to pierwszy weekend w styczniu. W piątek, 6 stycznia,  wypada Święto Trzech Króli, co powoduje , że nie pracujemy już od czwartkowego popołudnia.

Kwiecień 2017 r.

Kolejny dłuższy weekend przyniosą Święta Wielkanocne, które wypadają w kwietniu. Dni wolne przeciągną się dodatkowo o Poniedziałek Wielkanocny, który w 2017 r. przypada 17 kwietnia. Odpoczywamy więc od piątkowego popołudnia 14 kwietnia do 17 kwietnia włącznie.

Maj 2017 r.

W maju wypada korzystny układ dni wolnych od pracy: 1 maja (Święto Pracy) to poniedziałek, a 3 maja (Święto Konstytucji Trzeciego Maja) –  środa. Przy jednym dniu wolnym – 2 maja, dostajemy pięć dni urlopu – od popołudnia w piątek 28 kwietnia do 3 maja włącznie. Dodatkowe dni wolnego od pracy – 4 i 5 maja dadzą nam przedłużony 9-dniowy wypoczynek od popołudnia w piątek 28 maja do 7 maja 2017 r. włącznie.

Czerwiec 2017 r.

Kolejną okazją do dodatkowego wolnego w pracowniczym kalendarzu będzie święto Bożego Ciała, które w 2017 r. wypada 15 czerwca. Wystarczy, że weźmiemy jeden dzień urlopu w piątek – 16 czerwca, a zyskujemy 4-dniowy weekend do niedzieli 18 czerwca włącznie.

[-DOKUMENT_HTML-]

Lipiec i sierpień 2017 r.

Lipiec nie dostarczy nam ani jednej okazji do przedłużonego weekendu. W sierpniu 2017 r. taką okazją będzie Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święta te, obchodzone 15 sierpnia, w przyszłym roku wypadają we wtorek. Kosztem czterech dni urlopu – w poniedziałek 14 sierpnia oraz środę, czwartek i piątek – od 16 do 18 sierpnia włącznie mamy cały tydzień urlopu.

Listopad 2017 r.

Jesienią nie ma dużego pola manewru z wydłużonymi weekendami. 1 Listopada (Wszystkich Świętych) wypada w środę. Przy czterech dniach urlopu przed i po święcie zyskujemy cały tydzień wolnego. Z kolei Święto Niepodległości (11 listopada) wypada w sobotę. Pracownikom z tego tytułu przysługuje inny dzień wolny, który można wybrać np. na początku bądź na końcu tygodnia, wydłużając w ten sposób jeden z listopadowych weekendów.

- Termin udzielenia dnia wolnego może zostać ustalony w porozumieniu z pracownikiem, jak również pracodawca może pozostawić pracownikom swobodę w wyborze terminu, w jakim ze wskazanego dnia wolnego chcą skorzystać.  W tym ostatnim przypadku przepisy nie wymagają od pracownika złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie (przykładowo, przepisy wprost nakazują złożenie takiego wniosku w przypadku udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zmian za pracę w godzinach nadliczbowych). Tym samym przyjąć należy, iż pisemne wnioski pracowników w prawie odebrania dnia wolnego przysługującego im z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy nie są wymagane i wystarczy w tym zakresie uwzględnienie takiego dnia wolnego w karcie ewidencji czasu pracy pracownika - wyjaśnia Joanna Kaleta, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Grudzień 2017 r.

Dopiero koniec 2017 r. zapowiada się dobrze pod względem urlopów. Wigilia (24 grudnia) wypada w niedzielę, a pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w poniedziałek i wtorek. Daje to nam cztery dni odpoczynku bez konieczności brania urlopu.

Początek 2018 r.

1 stycznia 2018 r. wypada w poniedziałek. Przy trzech dniach urlopu, od 27 do 29 grudnia, będzie można odpoczywać 10 pełnych dni i wrócić do pracy dopiero 2 stycznia 2018 r.