Dni Bezpieczeństwa Technicznego w Opolu i Siedlcach

Dnia 23 września br. w Opolu i Siedlcach odbyły się kolejne spotkania z cyklu "Dni bezpieczeństwa technicznego".

Tematyka spotkania w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego w Opolu dotyczyła wszystkich obszarów działalności UDT. Podczas pierwszej części spotkania omówiono zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych. Przedstawiono wymagania związane z rejestracją, eksploatacją oraz kwalifikacjami do obsługi i konserwacji urządzeń. Uczestnicy zapoznali się z działalnością UDT w obszarze inspekcji, certyfikacji i szkoleń. Omówiono aktualne przepisy i dyrektywy obowiązujące w Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Spotkanie zorganizowane w siedleckim oddziale UDT, przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie o/Siedlce, dotyczyło bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Omówiono rodzaje wózków, warunki techniczne, tryb postępowania przy wydawaniu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację oraz wymagania dla osób obsługujących i konserwujących wózki jezdniowe. Przedstawiciele OIP zaprezentowali zagadnienia związane z BHP oraz minimalne wymagania BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych podczas pracy. Omówiono także procedury zgłaszania wypadków związanych z eksploatacją wózków.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 30 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.