Z badania “Rekrutacja pod lupą” przeprowadzanego przez eRecruiter wynika, że w połowie firm w Polsce średni czas rekrutacji wynosi od dwóch tygodni do miesiąca (52% wskazań). Jednak aż co czwarty przedstawiciel działu HR odpowiedział, że proces ten może trwać nawet do trzech miesięcy. Ponadto, najbardziej czasochłonnymi etapami są spotkania z kandydatami (32%) i spływ aplikacji (22%).

Nieco więcej niż połowa przedstawicieli działów HR na pytanie, ile średnio w ich firmach trwa rekrutacja, odpowiedziała, że od dwóch tygodni do miesiąca (52%). W aż co czwartej firmie, proces ten jest znacznie dłuższy i wynosi od miesiąca do trzech miesięcy. Jeden na ośmiu respondentów badania „Rekrutacja pod lupą” zrealizowanego przez eRecruiter odpowiedział natomiast, że proces rekrutacji trwa krócej niż dwa tygodnie (12%). Czas prowadzenia projektu rekrutacyjnego zależy od tego, ile trwają poszczególne jego etapy. eRecruiter zapytał przedstawicieli działów HR, który etap rekrutacji jest najbardziej czasochłonny. Dla jednej trzeciej respondentów badania są to spotkania z kandydatami (32%). Na drugim miejscu podium uplasował się spływ aplikacji (22%), a w opinii 15% rekruterów najwięcej czasu zajmuje w ich firmie podejmowanie decyzji o zatrudnieniu, np. przez bezpośrednich przełożonych. 14% zapytanych przez eRecruiter jako najbardziej czasochłonny etap wskazało analizę CV, a 11% kontakt operacyjny z kandydatami, np. w sprawach związanych z umawianiem spotkań.

Źródło: inf. pras. erecruiter.pl, stan z dnia 23 lipca 2015 r.