Dnia 7 lutego 2012 r. odbyła się zorganizowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej konferencja „Problemy ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Propozycja zmian”, podczas której dyskutowano o konieczności dostosowania przepisów Kodeksu pracy do wymogów współczesnej gospodarki.

Zdaniem eksperta Pracodawców RP, dr mec. Moniki Gładosz konieczne jest uelastycznienie przepisów dotyczących czasu pracy, gdyż są one przestarzałe i nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom firm. Zaznacza ona również, że "Często tylko eksperci z długoletnim doświadczeniem potrafią rozszyfrować ich znaczenie, a więc dokonać prawidłowej wykładni. Nic więc dziwnego, że wielu pracodawców ma trudności z zastosowaniem tych przepisów w praktyce. Niejasności terminologiczne i problemy praktyczne wpływają na niski poziom legislacyjny całej regulacji". W związku z czym Pracodawcy RP proponują wprowadzenie kilku zmian w czasie pracy, np. doprecyzowanie definicji doby pracowniczej, wprowadzenie prawa do rozliczania godzin nadliczbowych i dnia wolnego od pracy w dłuższym okresie - także w następnym okresie rozliczeniowym. Podkreślono również niektóre pozytywne rozwiązania wprowadzone ustawą antykryzysową, która obowiązywała do 31 grudnia 2011 r. Wszystkie proponowane zmiany zdaniem Pracodawców RP są ściśle związane z koniecznością odformalizowania prawa, a także zbudowania zaufania partnerów społecznych do siebie.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 7 lutego 2012 r..

Data publikacji: 8 lutego 2012 r.