Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy uprawnienia TIG MIG pozwalają obsługiwać palnik acetylenowo-tlenowy?

Odpowiedź

Powierzanie prac spawalniczych metodą acetylenowo-tlenową osobie, która posiada jedynie uprawnienia w metodach TIG/MIG, jest niedopuszczalne.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 237[3] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji. Przez kwalifikacje spawalnicze należy rozumieć ukończenie odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do wykonywania prac spawalniczych.

Prace spawalnicze, w myśl § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) – dalej r.b.s. powinny być one wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

W Polskich Normach dotyczących spawania, np. PN-EN ISO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy Spawanie Część 1: Stale: spawanie MIG, spawanie TIG oraz spawanie acetylenowo-tlenowe wymagają osobnych egzaminów w celu potwierdzenia kwalifikacji spawalniczych.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że powierzanie prac spawalniczych metodą acetylenowo-tlenową osobie, która posiada jedynie uprawnienia w metodach TIG/MIG. jest niedopuszczalne. Stanowi to wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości od 1000 zł do 30.000 zł.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2016 r.