Czy jest dopuszczalne, aby kolejny pracodawca przejął urlop wypoczynkowy pracownika?
Pracownik się zwalnia i prosi o przekazanie swojego urlopu następnemu pracodawcy, przy czym ten następny pracodawca zgadza się na przejęcie urlopu. Nie chodzi o przejęcie zakładu.
Czy takie rozwiązanie jest bezwzględnie zabronione, czy jest dopuszczalne?

 W naszym prawie pracy nie ma instytucji tzw. przejęcia urlopu. Takie rozwiązanie jest prawnie niedopuszczalne.


 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą jest on zobowiązany do "rozliczenia się" z urlopu z pracownikiem, tzn. w pierwszej kolejności powinien udzielić pracownikowi urlopu w naturze w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy, a gdy to rozwiązanie nie jest możliwe - wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop. Ekwiwalent również należy się zgodnie z zasadą proporcjonalności.
Kolejny pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy u niego lub do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego, gdy zatrudnienie trwa dłużej niż do końca roku (art. 1551 k.p.).