Odpowiedź

Wpisując wyniki pomiarów promieniowania optycznego do rejestru czynników szkodliwych, należy wprowadzić wyniki pomiarów bez zastosowania środków ochrony indywidualnej.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej w pewnym stopniu ogranicza zagrożenie, natomiast nie eliminuje go całkowicie ze środowiska pracy, dlatego podczas wykonywania pomiarów nie uwzględnia się stosowanych środków ochrony indywidualnej, w związku z czym przekroczenia wartości NDN lub NDS mogą być cały czas wykazywane.

Wyniki pomiarów bez zastosowania środków ochrony indywidualnej determinują wyznaczenie terminu kolejnego pomiaru.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 31 października 2015 r.