Czy do obsługi samobieżnej maszyny do czyszczenia posadzek w magazynach (osoba ją obsługująca siedzi na fotelu) są niezbędne takie kwalifikacje, jak do obsługi wózków jezdniowych?
Do obsługi samobieżnej maszyny do czyszczenia posadzek w magazynach, w sytuacji gdy osoba ją obsługująca siedzi na fotelu, nie są potrzebne dodatkowe kwalifikacje. Dodatkowych kwalifikacji na obsługę samobieżnej maszyny do czyszczenia posadzek w magazynach nie wymagają żadne przepisy stosowane w Polsce.
W takiej sytuacji wystarczy odpowiednie przeszkolenie pracownika z bezpiecznej obsługi danej maszyny, tzw. instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.) - dalej r.u.t., w § 1 wskazano rodzaje urządzeń technicznych podlegających UDT.
W § 1 pkt 6 lit. l r.u.t. wpisano takie urządzenia jak wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Dla takich urządzeń potrzebne jest zgłoszenie urządzenia do UDT i zgoda na użytkowanie, a do obsługi potrzebne jest posiadanie odpowiedniego kursu.
W r.u.t. nie wymieniono takiego urządzenia jak samobieżna maszyny do czyszczenia posadzek, w związku z czym nie jest to urządzenie podlegające pod UDT i nie jest potrzebne posiadanie odpowiednich uprawnień.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) - dalej r.o.k.t., określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.
Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do r.o.k.t.
W r.o.k.t. w załączniku nr 2 pkt 13 wpisano takie urządzenia jak wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Dla takich urządzeń potrzebne jest posiadanie kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji.
W załączniku nr 2 r.o.k.t. nie wymieniono takiego urządzenia jak samobieżna maszyny do czyszczenia posadzek, w związku z czym nie jest to urządzenie do obsługi którego potrzebne jest posiadanie kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji.
W przypadku obsługi samobieżnej maszyny do czyszczenia posadzek, nie jest potrzebne posiadanie odpowiednich uprawnień, wystarczy odpowiednie przeszkolenie pracownika z bezpiecznej obsługi danego urządzenia, tzw. instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.

Krzysztof Zamajtys