Obszar zarządzania zasobami ludzkimi jest pełen narzędzi, procedur i metod, które powinny ze sobą harmonizować. Dział HR zwykle musi rozwiązywać wiele różnych problemów, będąc niczym pająk poruszający się po sieci rozpiętej między zarządem, menedżerami, pracownikami, radą pracowniczą i innymi interesariuszami. Dysponując różnymi systemami, można ulec pokusie, by pokonywać ewentualne trudności za ich pomocą. Sprawy płacowe należą do systemu wynagrodzeń, który z kolei jest powiązany z systemem oceniania, a ten znów odnosi się do kształcenia i szkoleń itd. Myślenie kategoriami systemów i posługiwanie się nimi może być bardzo skuteczne. Dobrym tego przykładem jest zintegrowany system zarządzania zasobami ludzkimi firmy Dow, który szczegółowo omówimy nieco później. „Myślenie systemowe" ma jednak także swoją ciemną stronę, zwłaszcza gdy te systemy są źle zorganizowane. W konsekwencji szybkiego tempa rozwoju technologii menedżerowie HR mogą zostać przytłoczeni nadmiarem możliwości, które oferuje system. Oprócz organizowania własnych systemów są jeszcze inne sposoby na to, by nie paść ofiarą tego nadmiaru. Jednym z nich jest wykorzystanie różnych punktów styczności (points of contact), stosowanych w marketingu, i czerpanie z różnych podejść marketingowych.

Z kolei marketingowcy - mówiąc krótko - mają za zadanie wprowadzić produkt lub usługę na rynek w odpowiedzi na potrzeby (potencjalnych) klientów. Czasami poszukują tych potrzeb, a gdy już je znajdą, wtedy na ich podstawie starają się stworzyć różne produkty lub usługi. Czasami zaś odwrotnie - stymulują ukrytą potrzebę, by wykreować popyt na nowy produkt bądź usługę. Ludzie marketingu zachowują zwykle otwarty umysł i są kreatywni, odkrywając nowe możliwości („myślą perspektywicznie"). Następnie podejmują określone działania, skupiając się tylko na ważnych zagadnieniach („działają systemowo"). Wreszcie mówią w intrygujący i przemawiający do wyobraźni sposób o tym, dlaczego dany produkt czy usługa jest najlepszym możliwym wyborem (czyli „robią wrażenie").

HR Marketing ma za zadanie wskazać menedżerom i dyrektorom HR, jak korzystać z doświadczeń marketingu. Nie chodzi tu o deprecjonowanie ich pracy - ostatecznie byłoby źle, gdyby wszyscy pracowali, myśleli i zachowywali się tak samo. W efekcie wszystko stałoby się śmiertelnie nudne.

HR Marketing ma inspirować do szukania pomysłów, które staną się cennym uzupełnieniem waszej pracy w działach HR, np. pomoże wam zweryfikować dotychczasowe praktyki, tak by praca mogła przebiegać efektywniej albo dlatego, że po prostu dobrze jest spojrzeć na rzeczywistość z nowego punktu widzenia. Jak twierdzi Midas Dekkers, odnosząc się do swojej wystawy fotograficznej Rare Snuiters (Ekscentrycy): „Jeżeli chcesz poznać siebie, musisz popatrzeć na innych. Tylko dzięki temu możesz zauważyć, jak bardzo się od nich różnisz".

Poruszane w tej książce zagadnienia ukazują HR marketing z dwóch różnych punktów widzenia - organizacji jako pracodawcy i samego działu HR. Wybór, która z przedstawionych perspektyw jest właściwsza, pozostawiam czytelnikom. Samo jednak zastosowanie zasad marketingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Na temat tego, co jest najodpowiedniejsze w praktyce poszczególnych osób, istnieje tyle opinii, ile jest organizacji i ich pracowników. Ważną korzyścią wynikającą z lektury tej książki będzie poszerzenie perspektywy. I co ważne, dzięki zmianie podejścia do danej sytuacji czy problemu możemy wykorzystać inne metody, bez potrzeby wrzucania wszystkiego w odmęt chaosu. Przede wszystkim jednak starajcie się malować, używając tej samej „palety barw", pod warunkiem, że to działa, a kolory są odpowiednie. Możecie też dodać kilka innych barw albo od czasu do czasu inaczej je ze sobą łączyć.

 

Artykuł jest fragmentem książki Caroline Welsing-Boogaard "HR Marketing".

 

Wolters Kluwer Polska oraz Hay Group zapraszają na spotkanie z autorką - Caroline Welsing, które odbędzie się  30 marca 2011 roku (środa) w godzinach: 10.30 – 12.30. Spotkanie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat nowego spojrzenia na rolę HR-u w firmie, tworzenia wartości dodanej i budowania wizerunku tego działu w organizacji.

 

Zapraszamy do księgarni Traffic Club na ulicy Brackiej 25, w Warszawie. Niezbędne jest potwierdzenie udziału w spotkaniu. RSVP: msawicka@wolterskluwer.pl