Minister zaznaczył, że podczas spotkania przedstawił związkowcom główne argumenty, które spowodowały, że nie zostały uwzględnione ich uwagi do reformy. "Po dzisiejszej rozmowie przesyłamy projekt na Komitet Stały (Rady Ministrów). Mamy nadzieję, że jeszcze w marcu Rada Ministrów się nim zajmie" - dodał. "Dzisiejsza rozmowa w projekcie nic nie zmieniła, ale uważam, że moim obowiązkiem było przedstawienie także moich argumentów, mojej oceny" - dodał.

Poinformował, że zobowiązał się, iż resort udzieli szczegółowej odpowiedzi na wszystkie uwagi i stanowiska, które zostały przesłane w trakcie konsultacji społecznych.

Cichocki powiedział również, że przedstawiciele związków zawodowych podnosili dwie kwestie - chcieli, aby wiek, od którego funkcjonariusz otrzyma emeryturę, był niższy albo żeby go w ogóle nie było (zgodnie z propozycją zmian funkcjonariusze będą mogli przejść na emeryturę po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracowali co najmniej 25 lat); oraz chcieli, aby emerytura naliczana była od wysokości ostatniej pensji (rząd proponuje, aby wyliczana była ze średniej z trzech wybranych lat).

"Nam się wydaje, że jeśli jest propozycja podniesienia wieku emerytalnego dla wszystkich osób, to podobnie musi być w przypadku funkcjonariuszy. (...) Proponujemy wyliczanie średniej z trzech wybranych lat służby, aby ograniczać pewną patologię, że podwyższa się pensje funkcjonariuszowi w ostatnim miesiącu, by miał większą emeryturę" - wyjaśnił.

Przyznał, że czwartkowe rozmowy niczego nie zmieniły w projekcie, ale jego zdaniem „w dobrym tonie jest zakończyć tę część konsultacji społecznych takim spotkaniem”. „Uważałem, że moim obowiązkiem jest nie tylko poznać argumenty strony społecznej, ale i przedstawić moje argumenty” – powiedział.

Powiedział również, że strona rządowa nie uwzględniła większości uwag związkowców, ponieważ uwagi „miały charakter konserwujący system”.

Projekt reformy emerytur mundurowych został przekazany do konsultacji 10 stycznia. Jak informowało MSW, zgłoszono do niego ponad 260 uwag. Dotyczyły one m.in. włączenia funkcjonariuszy celnych do nowego systemu służb mundurowych. Część uwag zgłosiły związki zawodowe, które nie zgadzają się z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Głównym założeniem projektu noweli ustawy emerytalnej służb mundurowych jest wydłużenie aktywności zawodowej m.in. policjantów i żołnierzy zawodowych. Będą oni mogli przejść na emeryturę po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracowali co najmniej 25 lat. Obecnie uprawnienia emerytalne nabywają po przepracowaniu 15 lat, bez względu na wiek.

Projekt przewiduje, że zachowany zostanie odrębny system emerytalny służb mundurowych (tzw. zaopatrzeniowy). To oznacza, że ta grupa zawodowa nie zostanie włączona do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS.

Obecnie świadczenie to zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

Po zmianach wysokość emerytury będzie zależała od wysokości pensji z trzech wybranych lat oraz dodatków i nagród rocznych. "Zastosowane rozwiązanie ma na celu zmianę w zakresie obliczania wysokości emerytury, uniemożliwiającą celowe podwyższanie wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku, mającego skutkować wzrostem świadczenia emerytalnego" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Na początku lutego Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych opowiedziała się za odrzuceniem w całości rządowego projektu noweli ustawy emerytalnej. "Projekt jest antymotywacyjny, powoduje dalszą destabilizację w służbach mundurowych, szkodząc bezpośrednio bezpieczeństwu państwa" - napisano w stanowisku Federacji.

Według związkowców nie do przyjęcia w projekcie są m.in.: warunek równoczesnego osiągnięcia 25 lat służby i 55 lat życia dla uzyskania pierwszych uprawnień emerytalnych. W opinii Federacji powinno to być 25 lat służby i 50 lat życia, bądź 25 lat służby bez określania limitu wieku.

Obecnie prawo do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy bez względu na wiek mają funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.(PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

pru/ ral/ brw/ bno/ gma/