Uczestnicy Festiwalu będą mogli wysłuchać wykładów dotyczących obszarów takich jak: prawo, biznes oraz rozwój potencjału. Każdy zainteresowany sam może zdecydować, czy chce wziąć udział w całym bloku tematycznym, czy też wybrać najbardziej interesujące dla niego warsztaty z poszczególnych dziedzin i dowolnie je ze sobą zestawić.

Jeden z wykładów dotyczyć będzie prawa pracy. Uczestnicy spotkania dowiedzą się więcej o prawnych i psychologicznych aspektach mobbingu w stosunkach pracy. Wykład wygłosi dr Magdalena Rycak, kierownik studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace” na Uczelni Łazarskiego. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: mobbing jako zjawisko psychologiczne i społeczne, definicja mobbingu, mobbing a dyskryminacja i molestowanie, obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi oraz rozwiązywanie sporów powstałych na tle mobbingu. Ponadto podczas wykładu słuchacze poznają odpowiedzi m.in. na pytania takie jak: jakie działania możemy uznać za przejaw mobbingu, a jakie nie?; jaka jest różnica pomiędzy mobbingiem, a dyskryminacją czy molestowaniem?; kto potencjalnie może zostać mobberem, a kto może stać się jego potencjalną ofiarą?; jaki jest wpływ występowania zjawiska mobbingu na funkcjonowanie zespołu i całego zakładu pracy?; w jaki sposób mobbing wpływa na ofiarę mobbingu?; jakie obowiązki prawne spoczywają na pracodawcy w związku z mobbingiem?; jakie są podstawowe uprawnienia mobbowanego pracownika oraz na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?


„Festiwal rozwoju kariery” odbędzie się w sobotę 9 września 2017 r., na terenie Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, w godzinach 10.00-14.00.

Wydarzenie ma charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery, poszukujących nowych kierunków dalszego kształcenia, a także tych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę w wybranej tematyce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: ckp.lazarski.pl/festiwalrozwojukariery/

Na uczestników Festiwalu czekają pamiątkowe dyplomy, a także atrakcyjna zniżka na studia podyplomowe z oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Zainteresowani będą mogli również dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów podyplomowych oraz prestiżowych programach MBA realizowanych na Uczelni Łazarskiego.

https://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/zapraszamy-na-festiwal-rozwoju-kariery-na-uczelni-lazarskiego/