W przypadku ZUS nie zmienił się odsetek ocen negatywnych działalności - pracę Zakładu źle ocenia ponad połowa (51 proc.) badanych. CBOS podkreśla, że pozytywne opinie o pracy ZUS najczęściej wyrażają respondenci mający 65 lat i więcej oraz emeryci i renciści.

Minimalnie gorsze niż w lipcu są natomiast opinie o Otwartych Funduszach Emerytalnych. O 5 pkt, do 43 proc., wzrósł odsetek oceniających je krytycznie, pozytywnie działanie OFE ocenia 17 proc.; 40 proc. ankietowanych - zwłaszcza najstarszych, jak podkreśla CBOS - nie ma zdania w tej kwestii.

Funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego dobrze ocenia ponad połowa badanych (52 proc.), a źle 13 proc. Od poprzedniego badania w marcu br. notowania NBP poprawiły się o 2 pkt, przy takim samym spadku ocen negatywnych.

Od marca o 5 pkt, do 28 proc., poprawiły się pozytywne notowania Giełdy Papierów Wartościowych. Negatywnie działalność giełdy ocenia 8 proc. respondentów, dwie trzecie nie ma natomiast w tej kwestii zdania.

Od marca o 16 pkt zmniejszyły się krytyczne oceny wobec spółek Polskich Kolei Państwowych. Jednak nadal 49 proc. ankietowanych źle ocenia funkcjonowanie kolei. Zadowolenie z jej działania wyraziło 19 proc. badanych, co oznacza siedmiopunktowy wzrost w ciągu pół roku.

Działalność Służby Celnej dobrze oceniło 34 proc. respondentów przy 6 proc. odsetku opinii krytycznych. 60 proc. nie ma jednak w tej sprawie zdania.

Sondaż „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 5–12 września 2013 r. na liczącej 911 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.