Boni powiedział, że decyzja o podziale składki jest spowodowana zagrożeniem wzrostu deficytu i długu. W 2011 r. 2,3 proc. otrzymywałyby OFE, a 5 proc. trafiałoby na specjalny subfundusz w ZUS. Poinformował, że od 2013 r. do 2017 r. będzie następowało zwiększenie części środków przekazywanych do OFE, tak by w roku 2017 r. otrzymywały one 3,5 proc.

 

Zakładamy, że dokonanie przesunięcia nie pogorszy stopy zastąpienia. (...) Ten model będzie bezpieczny z punktu widzenia finansów publicznych, ale i stopy zastąpienia. Ale też daje szansę na podwyższenie stopy zastąpienia poprzez instrumenty, które rząd będzie chciał wprowadzić - dodał.

 

Wskazał, że środki, które będą trafiać do ZUS w ramach drugiego filara, będą waloryzowane. Waloryzacja ta będzie albo powiązana z nominalnym PKB, albo ze stopą zwrotu z obligacji.

 

"To te zabezpieczenia, które chronią stopę zastąpienia i nasze przyszłe emerytury" - powiedział minister. Powiedział, że rząd chciałby też, by środki na subkontach w ZUS były dziedziczone. Muszą być jednak spełnione dwa warunki - możliwość prawna takiego rozwiązania i to, by ich wypłata nie obciążała sektora finansów publicznych.

 

mmu/ pad/ mag/