"Tym samym od lutego br. kontynuowana jest bardzo powolna poprawa ekonomicznej sytuacji Polaków. Do poprawy wskaźnika przyczyniła się przede wszystkim stabilizacja, a nawet niewielki wzrost liczby zatrudnionych. Przy czym blisko 60 proc. nowo powstałych miejsc pracy ma charakter sezonowy, pozostałe 40 proc. przyrostu zatrudnienia to efekt trwalszy, związany ze stabilizacją sytuacji w gospodarce" - napisano w komentarzu.
"Nieco mniejszy wpływ na poprawę wskaźnika miała sytuacja po stronie wynagrodzeń. Od stycznia br. wynagrodzenia (po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych) w zasadzie nie rosły. Niewielki ich wzrost w skali roku w ujęciu realnym, odnotowany w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, nie przekroczył 1 proc. Przedsiębiorstwa mniejsze mają na ogół niższą skłonność i możliwości podnoszenia płac. W konsekwencji średnie dochody gospodarstw domowych pomimo niższej inflacji nie wzrosły w ciągu ostatniego roku" - dodano.