Przepisy bhp nie dopuszczają ograniczenia stosowania odzieży ochronnej w okresie letnim ze względu na wysokie temperatury. Odzież ochronna z jednej strony ma zapewniać niezbędną ochronę przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy, jednak z drugiej często powoduje zwiększenie fizjologicznego i psychicznego stresu, obniża zdolność do pracy lub zwiększa dyskomfort przy jej wykonywaniu. Rolą pracodawcy jest taki dobór odzieży, aby w jak największym stopniu zminimalizować negatywne skutki dla stosujących ją pracowników.

 

Niewątpliwie nie bez powodu ustawodawca w art. 237 11a § 1 Kodeksu pracy, wprowadził obowiązek pracodawcy polegający na konsultowaniu z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności dotyczących przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Dlatego też pracodawca ustalając wyposażenie niezbędne do pracy na poszczególnych stanowiskach powinien uprzednio skonsultować z załogą jego przydatność. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bhp, takie konsultacje mogą być prowadzone w ramach tej komisji.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może różnicować ilość przydzielanej odzieży ze względu na długość stażu pracy? >

 

Ważny też komfort

W okresie letnim, w którym ze względu na warunki atmosferyczne istotnemu podwyższeniu ulegają temperatury na stanowiskach pracy, w szczególności zlokalizowanych na otwartej przestrzeni lub budynkach niewyposażonych w systemy schładzania powietrza (klimatyzację), należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię przydzielonej pracownikom odzieży (zarówno ochronnej, jak i roboczej). Choć w przypadku odzieży ochronnej z oczywistych względów na pierwszym miejscu powinny stać właściwości ochronne, to jednak nie można lekceważyć komfortu jej stosowania.

Sprawdź w LEX: Czy aparatowi produkcji chemicznej muszą cały rok używać wysokich butów ochronnych? >

Tam gdzie tylko to możliwe, pracodawca powinien zastępować odzież wykonaną ze sztucznych tkanin (np. poliestru), wykonaną z materiałów naturalnych (np. bawełny), która będzie zdecydowanie bardziej przewiewna i zapewni lepsze odprowadzanie nadmiaru ciepła z organizmu, chroniąc przed jego przegrzaniem, a także ewentualnymi alergiami. Dotyczy to zarówno odzieży takiej jak koszulki, koszule, spodnie, kombinezony, jak i nakryć głowy (np. czapek, czepków itp.). To samo dotyczy obuwia, które, o ile to możliwe, należy wyposażyć w stosowną perforację, a także odpowiednie wkładki termiczne.

Sprawdź w LEX: Czy buty z podnoskiem to środki ochrony indywidualnej? >

Bez wątpienia niedopuszczalnym byłoby ograniczenie stosowania przewidzianej dla danego stanowiska odzieży ochronnej ze względu na wysokie temperatury, bowiem negatywnie wpływałoby to na bezpieczeństwo pracowników.

 


Odnosząc się do kwestii zapewnienia pracownikom olejków do opalania chroniących przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego uważam, że takie działanie byłoby w pełni uzasadnione wobec pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni, narażonych na działanie tego promieniowania. Pracodawca powinien bowiem zapewnić pracownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale również dostarczać im niezbędne środki higieny osobistej, a więc także te, które mają wpływ na ich zdrowie.

Czyta też: Szkolenie z bhp dla cudzoziemca w języku, który zna>>

Czytaj w LEX:

Letnia odzież ochronna i robocza - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w upały >

Uprawnienia pracowników oraz obowiązki pracodawców w przypadku pracy podczas upałów >

Jak rozliczyć czas pracy pracowników, który został skrócony do 7 godzin z uwagi na upały? >