Tegoroczny, Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2016 r. będzie trwał w dniach 24–28 października. Jego ideą przewodnią będzie kampania Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Kampania ma uświadomić specjalistom ds. bhp i pracodawcom, jak ważne dla firmy i pracownika jest efektywne zarządzanie bhp. Tym razem Europejska Kampania szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto zadbać o zrównoważoną pracę i starzenie się w dobrym zdrowiu od samego początku kariery zawodowej, zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i przedsiębiorstw? Jej celem jest podniesienie świadomości na temat efektywnego zarządzania bhp przez całe życie zawodowe pracownika oraz na temat dostosowania pracy do jego indywidualnych możliwości – zarówno na początku, jak i pod koniec kariery zawodowej. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz indywidualnymi umiejętnościami i predyspozycjami, pracownicy zachowują zdrowie nie tylko przez okres pracy zawodowej, ale także po przejściu na emeryturę.
Działania związane z kampanią mają wspierać pracodawców i pracowników (także z małych i średnich przedsiębiorstw) poprzez dostarczanie im informacji oraz narzędzi pomocnych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, w szczególności pracowników starszych oraz ułatwianie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących tych zagadnień.
Centralny Instytut Ochrony Pracy w najbliższym czasie organizuje szereg działań związanych z kampanią w Polsce. Na najbliższe tygodnie zaplanowano m.in.:
24.10.2016 r., Starogard Gdański – Konferencja "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa";
27.10.2016 r., Wrocław – Konferencja „Zdrowie pracowników a efektywność organizacji”.
Konferencja w Starogardzie Gdańskim jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Pozostałe są organizowane we współpracy z partnerami kampanii i skierowane do konkretnych grup uczestników. Więcej informacji o organizowanych przedsięwzięciach można znaleźć na stronie bezpieczni.ciop.pl.
Mając na uwadze kwestie związane z postępującym starzeniem się społeczeństw w Polsce i Europie, kampania zwraca uwagę na problem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć niebawem. Zarówno pracodawcy, specjaliści ds. bhp, jak i pracownicy, muszą mieć na uwadze, że właściwe zarządzanie bhp, biorące pod uwagę wiek pracowników, umożliwi im zachowanie lepszego zdrowia, większą produktywność i motywację, co pozytywnie wpływa na działanie i sukcesy firmy i jej pracowników, pozwoli wykorzystać cenną wiedzę i doświadczenie starszych pracowników, obniżyć wskaźniki oraz koszty zwolnień chorobowych i absencji, zwiększyć wydajność i równocześnie zmniejszyć rotację pracowników, a ponadto podnieść bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwości awansu pracowników.