O objęciu szczególnym nadzorem działających na powierzchni kopalń zakładów przeróbki węgla poinformował w czwartek prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (WUG) Piotr Litwa. Jak zaznaczył, to jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa w tych zakładach szczególnie unaocznił niedawny pożar w kopalni „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.
Według przedstawicieli właściciela kopalni, Kompanii Węglowej, przyczyną pożaru, do którego doszło w nocy z 18 na 19 lutego, były niewłaściwie prowadzone prace spawalnicze.
Wskutek pożaru zawalił się ok. 200-metrowy pomost transportowy na powierzchni kopalni „Bielszowice”. Umieszczone w nim taśmociągi dostarczały urobek do zakładu przeróbczego.
Jak zaznaczył Litwa, pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko, ponieważ w pomoście, który niemal z poziomu ziemi wznosił się na wysokość 40 metrów, powstał "efekt komina". Istniało zagrożenie, że dym z pożaru może się dostać do podziemnych wyrobisk kopalni poprzez znajdujący się w pobliżu szyb wentylacyjny dostarczający powietrze pod ziemię. Dlatego kierownik ruchu zakładu górniczego, który odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe pod ziemią – w porozumieniu z prowadzącą akcję na powierzchni państwową strażą pożarną - zdecydował o zamknięciu klap przeciwpożarowych szybu.
Jak zaznaczył Litwa, wydarzenia w kopalni "Bielszowice" potwierdziły słuszność założenia, że obiekty budowlane na powierzchni zakładu górniczego, które przez technologiczne związanie z wyrobiskami dołowymi mają wpływ na funkcjonowanie całego zakładu, muszą być objęte zapisami Prawa geologicznego i górniczego.
Prezes WUG podkreślił, że zagrożenia w obiektach na powierzchni są niemal tożsame z zagrożeniami podziemnymi. Transport węgla kamiennego skutkuje bowiem m.in. możliwością wybuchu pyłu węglowego, podobne jak pod ziemią jest zagrożenie pożarowe, a gromadzenie węgla w zamkniętych zbiornikach w niektórych sytuacjach może też zagrażać wybuchem wydzielającego się z urobku metanu.
Litwa poinformował w czwartek, że na uruchomiony z początkiem ub. roku specjalny telefon i adres e-mail, na które górnicy mogą zgłaszać przypadki lekceważenia procedur bezpieczeństwa, trafiło wiele informacji o naruszeniach bezpieczeństwa w zakładach przeróbki. Na tej podstawie nadzór górniczy rozpoczął w ub. roku cykl kontroli w tych zakładach.
Dotąd Okręgowe Urzędy Górnicze przeprowadziły łącznie 115 takich kontroli, sam WUG – 24 kolejne. Najwięcej wniosków dotyczyło: niewłaściwego stanu obiektów (np. korozji konstrukcji, przeciążenia stropów, uszkodzeń okien, niekompletnego wyposażenia), usterek elektrycznych (np. braku zabezpieczeń przeciw zwarciom), złego oświetlenia, stanu przenośników, zanieczyszczeń miałem węglowym czy stanu urządzeń.
W latach 2008-2012 w zakładach przeróbki mechanicznej doszło do ośmiu wypadków śmiertelnych, w tym pięciu w kopalniach węgla kamiennego. Ostatni z wypadków śmiertelnych w tych zakładach miał miejsce 25 stycznia w kopalni Zofiówka-Borynia w Jastrzębiu Zdroju.
Podczas demontażu nieczynnego rurociągu technologicznego na wysokości ok. czterech metrów 55-letni pracownik firmy budowlanej spadł na betonową posadzkę doznając śmiertelnych obrażeń. Pracował na wysokości bez zabezpieczeń. Prace spawalnicze prowadzono tam bez pozwoleń.(PAP)