1 Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe.
Autorzy: .
Rok wydania: 2016.
23. wydanie zbioru przepisów z prawa pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. MERITUM Prawo pracy 2016.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
W jednej zwartej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks pracy. Komentarz.
Autor: Krzysztof Wojciech Baran (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Urlopy pracownicze.
Autorzy: Zbigniew Góral (red. naukowy) , Magdalena Kuba , Monika Nowak , Ewa Staszewska.
Rok wydania: 2016.
Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego.
Autorzy: Marlena Justyna (tłumacz), Peter Ward.
Rok wydania: 2005.
Tradycyjne podejście do oceny efektywności pracowników opiera się na opiniach wydawanych przez bezpośrednich przełożonych. Jednak miarodajnych informacji na temat mocnych i słabych stron pracownika dostarczyć mogą przede wszystkim osoby współpracujące z nim na co dzień. Organizacje sięgają do tych ważnych źródeł informacji za pomocą oceny pracowniczej 360 stopni.

 

Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego
Marlena Justyna (tłumacz) , Peter Ward
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł