1. MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2014.
Meritum BHP to przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po niezbędne informacje, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi.
Autorzy: Maciej Ambroziewicz, Kazimierz Kościukiewicz, Roman Majer, Krzysztof Zamajtys.
Rok wydania: 2014.
Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika Meritum BHP. Pytania, zgłaszane przez pracowników służb BHP, osoby zawodowo zajmujące się BHP, pracodawców, pracowników działów kadr, oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu BHP Wolters Kluwer SA.  

3. BHP w budownictwie.
Autor: Kazimierz Kościukiewicz.
Rok wydania: 2010.
W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności i obowiązków pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków pracowników, prowadzenia procesu budowlanego, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie bhp oraz kwestię obowiązku prawnego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. Książka zawiera również wzory obowiązujących formularzy oraz słowniczek użytych pojęć.  

BHP w budownictwie [EBOOK PDF]

Kazimierz Kościukiewicz

  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł