Będą zmiany w OFE?
\

Ministerstwo Pracy oraz Finansów przygotowały przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Zdaniem Ministrów, głównym wnioskiem płynącym z przeglądu jest konieczność gruntownej reformy otwartych funduszy emerytalnych. W grę wchodzą trzy propozycje zmian: likwidacja obligacyjnej części OFE, dobrowolność udziału w OFE i dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką.

W ramach przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego przeanalizowano skutki reformy dla bezpieczeństwa i wysokości przyszłych emerytur, a także jej wpływ na finanse publiczne, rynek kapitałowy i wzrost gospodarczy.

Zespół ekspertów MPiPS i MF przeanalizował 9 rekomendacji zmian, które rozwiązywałyby problemy zidentyfikowane w czasie przeglądu. Odrzucono następujące warianty: stopniowego wygaszania kapitałowej części systemu, całkowitej jej likwidacji, braku jakichkolwiek zmian, zawieszenia składki przekazywanej do OFE, powrotu do składki przekazywanej do OFE w wysokości 7,3%, programowanej wypłaty emerytur.

Ministrowie zarekomendowali przekazanie do konsultacji społecznych trzech propozycji zmian:

- likwidację obligacyjnej części OFE,

- dobrowolność udziału w OFE,

- dobrowolność udziału w OFE z dodatkową składką.

Wyboru ostatecznego rozwiązania rząd dokona po zakończeniu konsultacji społecznych. Potrwają one co najmniej 30 dni.

Więcej na temat przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,6266,przeglad-funkcjonowania-systemu-emerytalnego.html

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.