W związku z publikacją Wyrzuceni z pracy w Hiltonie bez wypłaty złotówki DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw informuje, że nawiązał współpracę z agencją pracy tymczasowej AG+ w maju tego roku. Przedmiotem umowy było zatrudnienie za pośrednictwem agencji  pracowników, którzy zgodnie z zawartą umową mieli posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i odbyć szkolenia prowadzone przez agencję AG+. Zgodnie z umową, agencja AG+ na własny koszt miała również wyposażyć wszystkich pracowników w odpowiednie uniformy.
Warunkiem koniecznym do podpisania przez hotel umowy było spełnienie przez agencję AG+ wymogu o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Agencja AG+ nie spełniła tego kluczowego warunku, zatrudniając pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Co więcej, agencja AG+ oddelegowała  pracowników nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia i nie wyposażyła ich we wspomniane w umowie uniformy. W rezultacie pracownicy musieli nabyć je za własne pieniądze. Na tych podstawach hotel wypowiedział umowę agencji AG+ w trybie natychmiastowym.
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw zwraca uwagę na wysoką jakość serwisu we wszystkich obszarach operacyjnych hotelu. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką w branży hotelowej, outsourcing usług jest istotną częścią tego modelu biznesowego. Agencja AG+ jako firma outsourcingowa, była podmiotem umów cywilnoprawnych podpisywanych z pracownikami.  W związku z tym, wszelkie kwestie związane z kodeksem pracy, również czas pracy i tryb zmian, powinny być egzekwowane przez agencję AG+.

Pomimo niedotrzymania warunków umowy, hotel chciał rozliczyć się z agencja AG+ z tytułu świadczonych usług i zaproponował zapłatę około 75% kwoty  oraz od kilku tygodni prowadził negocjacje mające na celu ustalenie wysokości kwot i terminów dokonania płatności. Kierując się dobrem pracowników, hotel DoubleTree by Hilton zażądał od agencji AG+ podpisanie zobowiązania, że otrzymane od hotelu pieniądze zostaną wypłacone osobom, które wykonywały pracę w ramach umów cywilnoprawnych.
Po długich negocjacjach agencja i hotel podpisały w poniedziałek 18 sierpnia 2014 r. odpowiednie porozumienie gwarantujące, że agencja AG+ wypłaci pracownikom pieniądze. W porozumieniu kończącym spór jest klauzula mówiąca o tym, że otrzymana kwota będzie w szczególności przeznaczona na wypłatę zobowiązań wobec pracowników, których agencja AG+ przysłała do hotelu.