Jak wynika z raportu Personality type and employment status, tzw. „artyści”, a więc osoby z typem osobowości ISFP, są najbardziej narażone na bezrobocie. W tej grupie 8,1% respondentów zadeklarowało, że obecnie nie posiada pracy. Może to wynikać z dużej niezależności, nieprzewidywalności i trudności w dostosowaniu się do sztywnych ram czasowych.

Czytaj: Perfekcjonizm – choroba, która unieszczęśliwia wszystkich

Duże ryzyko wystąpienia bezrobocia dotyczy również tzw. „idealistów” (INFP) i „logików” (INTP), gdzie odsetek bezrobotnych wyniósł odpowiednio 7,9% i 7,7%. Na przeciwnym biegunie znaleźli się tzw. „dyrektorzy” (ENTJ) i „administratorzy” (ESTJ), gdzie odsetek osób pozbawionych pracy oscyluje wokół 3%. Ich korzystniejsza sytuacja na rynku pracy wiąże się prawdopodobnie z dużą wydajnością i determinacją w osiąganiu celów.

* Wskaźnik MBTI - wskaźnik psychologiczny służący do określenia typu osobowości. Składa się z 3 wymiarów: E-I (ekstrawersja-introwersja), N-S (poznanie-intuicja), T-F (myślenie-odczuwanie), J-P (osądzanie-obserwacja).

Źródło: www.rynekpracy.plOgólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014