Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło wyniki 11. edycji Pióra odpowiedzialności - konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR. Do obecnej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 147 artykułów, w tym 52 publikacje do kategorii artykuł ekspercki - media elektroniczne i drukowane, 47 publikacji do kategorii artykuł prasowy - media elektroniczne i drukowane oraz 48 publikacji do kategorii tematycznej, która w tym roku dotyczy tekstów poświęconych pandemii i jej wpływowi na miejsca pracy.

Jury konkursu „Pióro odpowiedzialności”, składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznało w sumie wyróżnienia dla trzech artykułów z „Personelu Plus”. Dwa nagrodzono w kategorii: artykuł ekspercki - media drukowane i elektroniczne. Jednym z nich jest artykuł Dominiki Sadowskiej i Małgorzaty Wypych zatytułowany „Mamy w firmie mobbing - i co dalej?” (Personel Plus, 1 maja 2020 roku). Jury doceniło go za wskazanie szeregu rekomendacji i sposobów działania w sytuacji mobbingu oraz prezentację podjętego tematu w interesującej formie artykułu typu poradnikowego.

Drugim - artykuł zatytułowany „Silversi - piękna nazwa czy ukryty stygmat?” autorstwa Małgorzaty Nader i  Magdaleny Poradzkiej (Personel Plus, 3 sierpnia 2020 r.). Artykuł został wyróżniony za wskazanie trudności, z jakimi muszą się mierzyć osoby 50+ na rynku pracy. - Tekst napisany w sposób ciekawy, z podaniem wielu przykładów, z perspektywy osób bezpośrednio zmagających się z przedstawionymi wyzwaniami – uznało jury.

Trzecim wyróżnionym artykułem „Personelu Plus” w obecnej edycji konkursu jest artykuł Stefana Bulaszewskiego pt.: „Świetna firma na trudne czasy” (Personel Plus, 1 lipca 2020 r.). Nagrodzono go w kategorii: artykuł tematyczny „pandemia a miejsce pracy” - media elektroniczne i drukowane za trafną diagnozę wyzwań stojących przed pracodawcami w dobie pandemii i ich roli w przezwyciężaniu kryzysów.

- Gratuluję serdecznie laureatom i laureatkom nie tylko wyboru tematów: ważnych i aktualnych dla odpowiedzialnego biznesu i szerzej zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Także umiejętności pokazania tych zagadnień w sposób, który może inspirować. To rola nie do przecenienia w upowszechnianiu i dojrzewaniu CSR w Polsce. Nie mniej gorąco dziękuję także jury, z którym mam przyjemność współpracować. Dyskusje toczone w tym gronie są zawsze bardzo ciekawe i angażujące, co pokazuje, że wybieramy teksty najlepsze z najlepszych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z artykułami nagrodzonymi w tegorocznym konkursie - powiedziała Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności”, skierowany do dziennikarzy i ekspertów poruszających w swoich tekstach zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, odbył się po raz 11. Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jego celem jest wyłonienie najlepszych artykułów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także nagrodzenie autorów poprzez przyznanie im statuetek  i dyplomów.