16 lutego odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów. Tematem były wyniki badania „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania”. W spotkaniu wzięli udział m.in.: przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej poseł Michał Szczerba, minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara oraz zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Czerniawski.

Spotkanie było okazją do rozmowy o radach seniorów oraz wspólnego wypracowania rekomendacji w zakresie ich tworzenia oraz wspierania ich działalności.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań „Zoom na rady seniorów. Diagnoza funkcjonowania”. Uczestnicy rozmawiali m.in. o sposobach budowania partnerskich relacji pomiędzy radami seniorów i samorządami oraz o wyzwaniach stojących przed radami wobec starzenia się społeczności lokalnych. Poruszyli też kwestię aktywności obywatelskiej osób starszych. Tematem końcowej dyskusji były wyzwania i perspektywy dla gminnych rad seniorów i samorządów w Polsce.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 lutego 2015 r.