•    64% pracowników w Europie uważa, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo zatrudnienia
•    W porównaniu do 56% pracowników w Niemczech, jedynie 23% pracowników we Francji i 38%
w Wielkiej Brytanii czuje się docenionych
•    65% pracodawców i jedynie 38% pracowników wysoko ocenia system zarządzania w oparciu
o wyniki w swoich firmach
•    W porównaniu z 68% pracodawców, wśród europejskich pracowników jedynie 40% uważa, że ma wyraźnie wyznaczony plan i ścieżkę rozwoju

 
Wyniki badań ADP® opublikowane w Raporcie „Evolution of Work 2.0: Nastawienie Ja vs My” pokazują, że europejscy pracownicy mają skłonność do koncentrowania się na czynnikach, które wpływają na nich w pracy „tu i teraz” (nastawienie „Ja”), podczas gdy pracodawcy skupiają się na dziedzinach mających szersze znaczenie dla przyszłości firmy, zwłaszcza na długofalowym wyznaczaniu ścieżek kariery (nastawienie „My”). Europejski rynek pracy z roku na rok ulega poprawie, tym bardziej uwidacznia się podział na „Ja” vs „My” w zakresie retencji pracowników.

Według ADP® Workforce Vitality Report w Stanach Zjednoczonych wskaźnik retencji jest największy, pracę zmienia około 27% pracowników każdego roku. Rynek pracy kurczy się, a rywalizacja o najlepszych, utalentowanych pracowników staje się coraz ostrzejsza. Jednocześnie wielu pracodawców ma świadomość i zgadza się, że trudno zatrzymać największe talenty w firmie. Mimo to badanie ADP wykazuje, że nie mają oni świadomości, jak wielu z nich jest otwartych na zmianę pracy.

– Badanie ADP ma swoje odzwierciedlenie także w polskich warunkach. Na początku drugiego półrocza 2017 roku odnotowano rekordowo niskie bezrobocie na poziomie niewiele ponad 7%. Do tego 2 na 5 pracodawców deklaruje chęć zwiększania zatrudnienia w swoich firmach. Niedawno GUS poinformował, że w tym momencie ponad 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce nie jest obsadzonych. To 30% więcej niż w roku ubiegłym. Mamy więc bardzo dobrą koniunkturę, która wzmacnia w pracownikach poczucie, że rynek ich potrzebuje. Wiedząc, że największym wyzwaniem przedsiębiorstw jest dziś pozyskanie pracownika a następnie utrzymanie go w swojej firmie, pracodawcy prześcigają się w coraz to atrakcyjniejszych warunkach pracy dla przyszłych i obecnych pracowników. Od jakiegoś czasu podkreślamy termin, że nastał „rynek pracownika” i to jest prawda. Ważne jednak jest, by pracodawcy zrozumieli skalę tego zjawiska. Jak wynika z najnowszego badania ADP, zatrudniający nie doszacowują problemu, z którym za chwilę przyjdzie im się mierzyć.

Problem ten dotyczy dziś tak samo USA, Wielkiej Brytanii, Francji jak i Polski. Polska jest dziś krajem rozwijającym się, bardzo atrakcyjnym dla zagranicznego inwestora, tak więc zapotrzebowanie na utalentowanych pracowników będzie rosło, a wraz z nim wyzwania rekrutacji, zwiększania zaangażowania pracowników czy zarządzania talentami – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner ADP Polska. Badanie przeprowadzone przez     ADP pokazuje, że pracownicy w Europie zdają się zmieniać miejsce pracy rzadziej niż pracownicy w innych częściach świata. Mimo to wciąż pozostają otwarci na podjęcie zmiany pracy. Już 64% ankietowanych mówi, że nie ma dziś takiego zjawiska jak bezpieczeństwo zatrudnienia. Prawie połowa (47%) uważa natomiast, że należy zawsze szukać alternatywy dla obecnej pracy i korzystać z nadarzających się okazji do zmiany pracy. Europejskich pracodawców powinno więc martwić, że chociaż praca spełnia oczekiwania ponad połowy ich pracowników (57%) to pozostała, duża część z nich ma inny pogląd na tę kwestię.

– Płaca i godziny pracy odgrywają, rzecz jasna, dużą rolę przy retencji pracowników, lecz najważniejsze jest spełnienie oczekiwań pracownika. Pracownicy twierdzą, że chętniej zostaną w firmie, jeśli ich doświadczenia na stanowisku będą zbieżne z oczekiwaniami ustalonymi w momencie zatrudnienia oraz jeśli będzie dla nich jasne, jak ich praca przekłada się na cele biznesowe. Jeśli jednak stanowisko odbiega od ich wyobrażeń, pracownicy myślą o odejściu – mówi Ahu Yildirmaz, Dyrektor Zarządzająca ADP Research Institute.

Kolejnym ważnym wnioskiem badania ADP jest, że pracownicy w Europie czują się mniej doceniani niż pracownicy w pozostałych częściach świata. Badanie ukazuje znaczne różnice między krajami europejskimi. Jedynie 38% pracowników w Wielkiej Brytanii i niepokojąco mało, bo tylko 23% pracowników we Francji czują się w pracy docenieni. Dla porównania, aż 56% Niemców czuje się docenianych w swoim miejscu pracy. Jednakże we wszystkich krajach Europy pracodawcy przeszacowują to, jak bardzo docenieni czują się ich pracownicy. Jest to ogromny rozdźwięk, który może mieć wpływ na retencję pracowników. W raporcie ADP można przeczytać, że „Poczucie docenienia zdaje się być kluczowym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z pracy. Jest to coś, co w odróżnieniu od lojalności, zaangażowania i zaufania ma większe szanse ulec poprawie.”

Badanie przeprowadzone przez ADP nakreśla również możliwość poprawy w zakresie zarządzania talentami. Europejscy pracodawcy mają lepsze niż ich pracownicy zdanie o tym, jak sobie z tym radzą. W istocie mniej niż połowa pracowników wysoko ocenia swoje firmy, jeśli chodzi o jakikolwiek aspekt zarządzania talentami, włączając w to zarządzanie wynikami. Tylko 38% pracowników uważa, że ich firmy dobrze radzą sobie z zarządzaniem wynikami, podczas gdy pogląd ten podziela aż 65% pracodawców. Podobna rozbieżność pojawia się między poglądami na temat procedur, których używa się, by określić wzrost wynagrodzeń i poziom świadczeń pozapłacowych. Tylko 31% pracowników wysoko ocenia swoje firmy w tej dziedzinie, natomiast prawie dwukrotnie więcej, bo aż 58% pracodawców ma takie zdanie w tej kwestii.  

[-DOKUMENT_HTML-]

Rosnąca rozbieżność między nastawieniem „Ja” vs „My” należy również wziąć pod uwagę w dziedzinie szkoleń i rozwoju pracowników. Na tym polu badanie przeprowadzone przez ADP ukazuje, że pracownicy są sceptyczni co do tego, czy mają wyraźnie wyznaczoną ścieżkę rozwoju albo czy będą dodatkowo wynagradzani za doskonalenie swoich umiejętności. Jedynie 40% pracowników w Europie przyznaje, że ma wyraźny plan rozwojowy w swojej firmie. Dla porównania, tego zdania jest 68% pracodawców.

– Sprawozdania finansowe firmy ADP dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pokazują, że jeśli pracodawcy nie mogą zaspokoić potrzeb pracowników, to w konsekwencji pracownicy zaczynają szukać nowej pracy. W dodatku pracodawcy stają w obliczu absolutnej batalii, jeśli chodzi o zatrzymanie najlepszych pracowników. Podczas, gdy pracodawcy ciężko pracują na to, by stać się dla pracownika „pracodawcą z wyboru”, starając się jednocześnie sprostać wyzwaniom, w tym także związanych z podwyższaniem wynagrodzeń, ich pracownicy korzystają z nowych technologii, które ułatwiają im wyszukiwanie szans na zdobycie nowej pracy – dodaje Jan Siegmund, Dyrektor Finansowy w ADP.

O ADP (NASDAQ-ADP)
Zaawansowana technologia w ludzkim wymiarze. Przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju i różnej wielkości na całym świecie polegają na oprogramowaniu ADP w chmurze oraz wsparciu ekspertów, by pomóc uwolnić potencjał swoich pracowników. HR. Talent. Korzyści. Usługi kadrowo-płacowe. Zgodność. Wspólna praca na rzecz tworzenia lepszych kadr. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź ADP.com