"Wyniki badań prowadzonych już od kilku lat są alarmujące – rokrocznie prawie 80 proc. pracodawców wskazuje na niedostosowanie podaży do popytu na polskim rynku pracy.

Problem ma jednak charakter strukturalny; nie zależy wyłącznie od bieżącej koniunktury na określony rodzaj kompetencji. – Z racji niżu demograficznego poziom niedopasowania kompetencyjnego będzie się sukcesywnie nasilać, prowadząc do coraz większych problemów z rekrutacją – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, które już w 2008 r., a więc w szczytowym momencie na rynku dla pracowników, zbadało poziom niedopasowania kompetencyjnego w Polsce.

– Wyniki były zatrważające. Aż 89 proc. ankietowanych firm skarżyło się na problemy rekrutacyjne związane z trudnościami w pozyskaniu do pracy osób o odpowiednich kompetencjach – dodaje Palikowski.

Jak przekłada się to na pracę menedżerów? – Często w bardzo bezpośredni sposób, prowadząc do rozbicia zespołów, podziałów personalnych, rozwarstwień – zauważa Witold Moszyński, dyrektor ds. Rozwoju Pracowników w Polskich Kolejach Państwowych."

(...)