Cel szkolenia
• Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie odpowiedzialności wykonawcy budowlanego wobec inwestora. Szkolenie nie ma charakteru typowego wykładu akademickiego, lecz służy przedstawieniu zagadnień w sposób bardzo praktyczny.

• Prezentowane treści teoretyczne koncentrować się będą wokół zagadnień kontrowersyjnych, powodujących najwięcej problemów i wątpliwości w praktyce.

• Omawiany materiał zostanie też wzbogacony licznymi przykładami z praktyki, tak by uczestnicy szkolenia nabyli możliwie jak najwięcej wiedzy przydatnej w codziennej pracy zawodowej.


W programie:
1. Zagadnienia ogólne dotyczące odpowiedzialności wykonawcy
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
3. Problematyka odstąpienia od umowy
4. Kara umowna w umowie o roboty budowlane
5. Wykonanie zastępcze na koszt wykonawcy - czy to się w praktyce opłaca?
6. Czy wykonawca może się uchylić od odpowiedzialności za swojego podwykonawcę?

Podczas szkolenia gwarantujemy
• zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie odpowiedzialności wykonawcy budowlanego wobec inwestora
• 100% rzeczowych porad opartych na konkretnych przykładach
• możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem

Wykładowca:
Anna Kamińska - radca prawny, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Szkolenie praktyczne pt. Odpowiedzialność wykonawcy za wadliwe wykonanie robót budowlanych odbędzie się 11 czerwca, Warszawa.

Zgłoszenie udziału i szczegółowe informacje na stronie wydarzenia>>