Wsparcie i program dla Polski Wschodniej

Trwają negocjacje w sprawie treści Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Komisja Europejska już w maju wyraziła zgodę na dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu w formie dedykowanego programu.

24 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa. Zakłada ona powstanie specjalnego programu dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 22-23 lipca br. w Brukseli odbyły się pierwsze negocjacje w sprawie treści Programu. Przedstawiciele KE po raz kolejny potwierdzili, że nie kwestionują dodatkowego wsparcia dla Polski Wschodniej, jakim jest Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW). Na chwilę obecną Polska Wschodnia na lata 2014-2020 ma otrzymać znacznie więcej środków niż przyznano na lata 2007-2013. Dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będzie to 10,65 mld euro – 2 mld euro z PO PW i 8,65 mld euro z regionalnych programów operacyjnych. Poprzednio kwota wynosiła łącznie 7,27 mld euro.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mir.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.