Wiadukt w Gliwicach z dofinansowaniem z Programu Infrastruktura i Środowisko

12 lutego 2013 r. podpisano umowę przyznającą środki unijne dla projektu pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach". Wartość całego projektu wynosi 24 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko stanowi ponad 20,3 mln zł. Beneficjentem tego projektu jest Miasto Gliwice.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową Gliwice – Opole oraz dróg dojazdowych, a także wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oznakowania wraz z oświetleniem na wiadukcie i dojazdach. Przebudowywany obiekt mostowy funkcjonuje w ciągu drogi krajowej nr 88 Strzelce Opolskie – Bytom i przebiega nad torami PKP relacji Katowice – Legnica. Droga krajowa nr 88 stanowi jedną z alternatywnych tras dla autostrady A4, a także funkcjonuje jako główny łącznik A4 (węzeł Kleszczów) z zachodnią częścią Gliwic i dalej terenami w trójkącie Gliwice – Bytom – Tarnowskie Góry. Inwestycja jest współfinansowana z priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.pois.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2013 r.,

Data publikacji: 18 lutego 2013 r.