Pytanie
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w dniu 31 lipca 2009 r. zakupiła do celów prowadzenia działalności samochód ciężarowy. Podczas prowadzenia działalności podatnik zaliczał do kosztów uzyskania przychodów koszt zakupu paliwa oraz eksploatacji. W dniu 14 czerwca 2013 r. zmarła żona podatnika, która cały swój majątek w drodze polecenia testamentowego przekazała córce. Małżonkowie nie mieli przerwanej wspólnoty majątkowej. W związku z czym córka w dniu śmierci matki stała się w 50% współwłaścicielem pojazdu. Córka w okresie od dnia śmierci matki do dnia dzisiejszego nie korzystała z samochodu i jego przeznaczenie do działalności gospodarczej pozostało bez zmian. Córka wyraziła pisemną zgodę podatnikowi na nieodpłatne korzystanie z samochodu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej. Podatnik wraz z córką zamierzają zbyć ten pojazd.
Czy podatnik może zbyć pojazd w 50% opodatkowując tylko tą część podatkiem dochodowym?
Natomiast córka zbyć go w 50% na umowę cywilnoprawną?