Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) wprowadza zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Natomiast dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych będzie ograniczona przez m.in. wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie.

Nowe regulacje mają służyć również ograniczeniu „szarej strefy” w obrocie suszem tytoniowym. Ustawa wprowadza obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) w miejsce dotychczasowego obowiązku powiadamiania o rozpoczęciu działalności. Ponadto, aby uzyskać wpis do rejestru PPT zainteresowany podmiot musi spełnić określone warunki, wśród których jest m.in. warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawach - Kodeks karny skarbowy i ustawy o Służbie Celnej. Celem zmian w Kodeksie karnym skarbowym jest wprowadzenie sankcji związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących rejestracji oraz obowiązków informacyjnych w zakresie powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, zmianach w zakresie tej działalności oraz jej zaprzestania.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.