Od 1 lipca tego roku w całej Polsce ruszy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nazywany potocznie rewolucją śmieciową. Od tej pory to gminy będą odpowiedzialne za odbiór naszych śmieci, w zamian za stałą opłatę. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji. To dokument, w którym zobowiązują się do segregowania śmieci bądź nie. Od tego będzie zależała wysokość opłaty. Jeśli zdecydujesz się segregować śmieci, zapłacisz mniej, skorzysta też na tym środowisko, zapewnia resort. Odpowiednie formularze mieszkańcy powinni otrzymać od gminy. Jeżeli dotychczas gmina nie przekazała takiego dokumentu, warto skontaktować się z Urzędem Gminy.


Deklaracje zobowiązani są złożyć właściciele domów jednorodzinnych i niewielkich budynków. Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji do gminy. W tym przypadku obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzającym nieruchomością wspólną, np. wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni. Warto sprawdzić, jak zarządca naszej nieruchomości przygotował się do nowych zasad odbioru śmieci od mieszkańców.


Mieszkańcy bloków mogą mieć problem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych o chęci segregacji śmieci decydują poprzez spółdzielnie albo wspólnotę. Niestety taki system ma też swoje wady. W praktyce może się okazać, że pojedyncze osoby przeciwne segregacji odpadów pozbawią tej możliwości pozostałych mieszkańców bloku.

W przypadku mieszkańców bloków i osiedli to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci w ich imieniu.
 

Mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą pamiętać o dotychczasowych umowach

Mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą to zrobić osobiście. Warto też sprawdzić umowę, na podstawie której śmieci były odbierane od nas do tej pory - w wielu wypadkach warto ją wypowiedzieć. Warto więc zapoznać się z trybem i warunkami wypowiedzenia umowy, tak aby mieć czas na jej rozwiązanie.

Deklarację muszą złożyć wszyscy mieszkańcy gminy, niezależnie od tego, czy dotychczas mieli podpisaną umowę na wywóz śmieci czy nie.