Przedmiotem projektu jest przebudowa ok. 17 km drogi wojewódzkiej Nr 765 łączącej miasto Staszów z miastem Osiek oraz budowa obwodnicy miejscowości Osiek o długości 1,8 km, która połączy drogę wojewódzką nr 765 z drogą krajową nr 79. Droga wojewódzka Nr 765 stanowi przedłużenie drogi krajowej Nr 78 łączącej granicę państwa w Chałupkach z województwem świętokrzyskim. Realizacja inwestycji poprawi warunki ruchu na odcinku od miejscowości Staszów do miejscowości Osiek, a tym samym przyczyni się do podniesienia znaczenia ciągu dróg Nr 78 i 765 dla ruchu tranzytowego wschód-zachód.

Beneficjentem projektu jest Województwo Świętokrzyskie, natomiast podmiotem realizującym inwestycję jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Całkowita wartość projektu wynosi 44.842.262,95 zł, w tym dofinansowanie 33.905.292,95 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Źródło: www.parp.gov.pl